AME Products AB

etablerades 1989 av Anne-Marie och Eddy Blom, kända Naprapater och Naturmedicinare.

Verksamhetens profil är en alternativ helhetssyn med inriktning på hästar, andra djur och människor, med avancerad mineral och vitaminterapi.

Vi har mångårig erfarenhet av olika terapier, som gör oss bland de ledande inom behandling av yttre och inre belastningar av organismen.

1979 inleddes tillverkning och prövning av produkterna. Många tester har genomförts och en ständig utveckling av substanser och innehåll pågår.

Grunden för all adekvat behandling är noggrann diagnos, det vill säga, att ringa in tillstånd för val av rätt tillskott för återställande av energibalansen.

Mycket vanligt är att ett tillstånd har flera bakomliggande orsaker. Innan ett symptom uppträder har det pågått under en längre tid och har i de flesta fall blivit kroniskt.

För att nå ett optimalt återställande av problemen, är det lämpligt att kombinera terapin med produkter för de olika orsakerna.

Produktförteckning med angivande av belastning, dosering, deklaration, förpackning och priser finns att se under grupperna nedan.


 

AME PRODUCTS AB. Tel 033-27 71 60
www.ameproducts.se


Reservation för eventuell felbenämning.